C3 JAM

"BMX FLATLAND CONTEST TOUR"

2016 Results - R2.TOYAMA

Open Class

No Rider Points
1 Takahiro Itou 10
2 Yoshihiro Shinde 9
3 Akira Okamura 8
4 Takahiro Enoki 7
5 Shinichirou Hara 6
6 Tomoaki Yoshimura 5
7 Jyunpei Gotou 4
8 Eisaku Nagaishi 3
9 Hisato amashiro 2
10 Yuuya Shiga 1

Expart Class

No Rider Points
1 Tatsuya Hori 8
2 Takahisa Mitaki 7
3 Kouta Nakajima 6
4 Kenji Fukumori 5
5 Takashi Okada 4
6 Shigeki Oouchi 3
7 Tatsuji Yamada 2
8 Hiroaki Kubo 1

Novice Class

No Rider Points
1 Kouta Yamaji 20
2 Jigen Omotehara 19
3 >Ryo Ishikawa 18
4 Kyoushirou Kuboi 17
5 Rin Ootuka 16
6 Ryuuta Kobayashi 15
7 Hiroya Matsumoto 14
8 Kotarou Hasegawa 13
9 Aya Ozaki 12
10 Hanoi Imai 11
11 Syunn Ishikawa 10
12 Tomohiro Ougiya 9
13 Ryouta Igarashi 8
14 Tuyopon 7
15 Rieiji Mitsuya 6
16 Kazuki Yamazaki 5
17 Ryouta Takebayashi 4
18 Takamistu Fukutani 3
19 Masaki Kumagai 2
20 Yukihiro Hiraishi 1

Kids Class

No Rider Points
1 Sona Watanabe 14
2 Ryuuta Kobayashi 13
3 Ryo Ishikawa 12
4 Kotarou Hasegawa 11
5 Hanoi Imai 10
6 Aya Ozaki 9
7 Rin Ootuka 8
8 Syunn Ishikawa 7
9 Ururu Imai 6
10 Hyuuga Shimomachi 5
11 Souru Tsuzuku 4
12 Jigen Omotehara 3
13 Raifu Tsuzuku 2
14 Riku Shinde 1

Trophy - Open Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2016

1位:Takahiro Itou(中央)
2位:Yoshihiro Shinde(左)
3位:Akira Okamura(右)

Trophy - Expart Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2016

1位:Tatsuya Hori(中央)
2位:Takahisa Mitaki(左)
3位:Kouta Nakajima(右)

Trophy - Novice Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2016

1位:Kouta Yamaji(中央)
2位:Jigen Omotehara(左)
3位:Ryo Ishikawa(右)

Trophy - Kids Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2016

1位:Sona Watanabe(中央)
2位:Ryuuta Kobayashi(左)
3位:Ryo Ishikawa(右)