C3 JAM

"BMX FLATLAND CONTEST TOUR"

2016 Results - R1.AICHI

Open Class

No Rider Points
1 Enoki Takahiro 15
2 Hisato Yamashiro 14
3 Fumihisa Maeda 13
4 Yoshinori Ai 12
5 Yukihiro Sato 11
6 Yasuhiro Uehara 10
7 Ryousuke Takagi 9
8 Ryuji Nakamura 8
9 Yorihisa Shiota 7
10 Eisaku Nagaishi 6
11 Tomoaki Yoshimura 5
12 Hiroki Uchiyama 4
13 Keisuke Matsumoto 3
14 Shinichiro Hara 2
15 Syunsuke Wawashimi 1

Expart Class

No Rider Points
1 Reo Kurosawa 10
2 Shinyu Orikawa 9
3 Kira Komagata 8
4 Takahito Konagai 7
5 Masanori Akaze 6
6 Katsuyoshi Iwamoto 5
7 Shigeki Ouchi 4
8 Tomohiro Ando 3
9 Fuminobu Kadono 2
10 Yushi Ueda 1

Novice Class

No Rider Points
1 Takashi Anraku 21
2 Airu Komagata 20
3 Mizuki Kondo 19
4 Masato Takamatsu 18
5 Kenichi Matsubara 17
6 Misaki Katagiri 16
7 Zigen Omotehara 15
8 Ryo Ishikawa 14
9 Syun Ishikawa 13
10 Kouta Yamazi 12
11 Masaki Kumagai 11
11 Aya Ozaki 10
13 Ryougo Imai 9
14 Tomohiro Ougiya 8
15 Youhei Ogawa 7
16 Tetsuya Kamano 6
17 Jun Okamoto 5
18 Yasuzi Toda 4
19 Pakkyao 3
20 Syou Hinokimoto 2
21 Yuka Taniguchi 1

Kids Class

No Rider Points
1 Airu Komagata 19
2 Mizuki Kondo 18
3 Zigen Omotehara 17
4 Ryo Ishikawa 16
5 Hanoi Imai 15
6 Syun Ishikawa 14
7 Kouta Ikeda 13
8 Aya Ozaki 12
9 Yushi Kadono 11
10 Sona Watanabe 10
11 Hana Shibuya 9
12 Riku Shinde 8
13 Keido Ogawa 7
14 Ikuto Fuzieda 6
15 Airi Fuzieda 5
16 Ururu Imai 4
17 Kuya Matsumoto 3
18 Soushi Kadono 2
19 Jimi-Chan 1

Trophy - Open Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2016

1位:Enoki Takahiro(中央)
2位:Hisato Yamashiro(右から2番目)
3位:Fumihisa Maeda(左から2番目)

Trophy - Expart Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2016

1位:Reo Kurosawa(中央)
2位:Shinyu Orikawa(左)
3位:Kira Komagata(右)

Trophy - Novice Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2016

1位:Takashi Anraku(中央)
2位:Airu Komagata(左)
3位:Mizuki Kondo(右)

Trophy - Kids Class

Yusuke Origuchi / C3 JAM 2015

1位:Airu Komagata(中央)
2位:Mizuki Kondo(左)
3位:Zigen Omotehara(右)